Back

★ Karajaan Sunda

Karajaan Sunda
                                     

★ Karajaan Sunda

Karajaan Sunda, nurutkeun naskah Wangsakerta ti karajaan nu ngadeg tina parobahan Dina dibeulah dua jeung kembaranana, Jeung. Karajaan Sunda diadegkeun ku Na taun 591 Caka Sunda. Masih numutkeun Naskah Wangsakerta, Karajaan Sunda ogé ngawengku wilayah nu ayeuna jadi Barat ogé ngabogaan putri Karajaan kitu ogé nikah jeung putra mahkota Karajaan Sunda. Kitu ogé dipisahkeun ti kulawarga karajaan di pulo Jawa ku Selat Sunda.

                                     

1. Sajarah

Saméméh ngadeg salaku karajaan anu mandiri, Sunda jadi bawahan Tarumanagara. Raja Di nu kamari, Kitu Nya wishing pikeun mulangkeun kamulyaan Atmahariwangsa Panunggalan Tirthabumi ieu heubeul ngan tilu taun, 666-669, M, kawin ka Déwi Ganggasari ti Indraprahasta. Ti Ganggasari, anjeunna gaduh dua putra, duanana awéwé. Déwi Manasih, cikalna, kawin ka urang Sunda, sedengkeun nu kadua, nu Kadua, kawin ka Dapuntahyang Sri Jayanasa, nu salajéngna pangadeg karajaan Sriwijaya. Lamun nu wishing pikeun mulangkeun kamulyaan-na pati, kakawasaan Di ragrag ka minantuna, Nya. Ieu ngabalukarkeun otoritas Raja, Wretikandayun 612-702 kota, ngaleupaskeun diri ti Tarumanagara, sarta ngadegkeun Jeung diri. Pihak Di na sorangan, Na ogé teu hayang neruskeun karajaan Tarumanagara. Na lajéng mindahkeun kakawasaanana ka Sunda, sedengkeun Di dirobah jadi bawahanana. Anjeunna diwastu / dijenengkeun raja Sunda dina poé Radite Pon, 9 Suklapaksa, nu Yista, taun 519 Ngahurungkeun kira-kira 18 Méi 669 Asih Jeung ieu sapuk, yén wates karajaanana téh nyaéta walungan Citarum urang Sunda di jawa barat Jeung di wétan.

                                     

2. Karajaan kembar. (Sanna and purbasora)

Putra-Na nu cikal, Rarkyan Sundasambawa, pupus anom kénéh, ninggalkeun hiji putra istri, Nay Sekarkancana. Putuna ieu lajéng ditikah ku Rahyang Sanjaya Raja, datang ka gaduh putra hiji, Rahyang Tamperan. Sanggeus pupusna 723, kakawasaan Sunda ragrag ka Sanjaya, nu dina taun éta ogé hasil ngarebut kakawasaan Raja Rahyang Purbasora nu ngarebut kakawasaan Jeung nu maot ramana, Bratasenawa / Rahyang Séna. Ku kituna, dina leungeun Sanjaya, Sunda jeung Galuh ngahiji deui. Pikeun neruskeun kakawasaan ramana nikah ka putri raja Keling Kalingga, di 732 Sanjaya masrahkeun kakawasaan Sunda-Jeung putrana, Tamperan. Di Keling, Sanjaya nyepeng kakawasaan salila 22 taun-732-754, nu lajéng diganti ku putrana ti Déwi Sudiwara, Rarkyan Panangkaran.

Rahyang Tamperan ngawasa Sunda-Sarta pikeun pamungkas tujuh taun 732-739, lajéng ngabagi kakawasaan ka dua putrana: Nu Manarah dina carita rahayat disebut Ciung Wanara dina Raja jeung Hariang Banga téh di Sunda. Nu Banga Prabhu Kertabhuwana Yasawiguna Hajimulya jadi raja salila 27 taun 739-766, tapi daya Sistim jeung 759.

Ti Déwi Kancanasari, turunan Demunawan ti Saunggalah, Jeung Banga gaduh putra, ngaranna Rarkyan Medang, nu salajéngna neruskeun kakawasaanana di Sunda salila 17 taun-766-783 ngagunakeun Prabhu Hulukujang. kusabab putrana istri, Rakryan Medang ngawariskeun kakawasaanana ka minantuna, Rakryan Hujungkulon atawa Prabhu Gilingwesi Raja, putra Mansiri, nu ngawasa Sunda salila 12 taun heubeul 783-795. kusabab Rakryan Hujungkulon ieu ogé putraan istri, mangka kakawasaan Sunda lajéng ragrag ka minantuna, Rakryan Diwus gelar Di Pucukbhumi Dharmeswara nu ngawasa salila 24 taun-795-819. Ti Rakryan Diwus, kakawasaan Sunda ragrag ka putrana, Rakryan Wuwus, nu nikah ka putrana jeung Welengan raja 806-813. Kakawasaan Sarta ogé murag pikeun manéhna salila leuwih ti Éta, Prabhu Linggabhumi 813-842, ka pupusna. Kakawasaan Sunda-Jeung dilaksanakeun ku Rakryan Wuwus jeung Prabhu Gajahkulon nepi ka pupusna taun 891.

Sapupusna Rakryan Wuwus, kakawasaan Sunda-Jeung ragrag ka adi beuteungna ti Raja, Arya Kadatwan. Tapi, sabab maranehna teu dipikaresep ka dignitaries Cinta manéhna tiwas 895, sedengkeun kakawasaanana diturunkeun ka putrana, Rakryan Windusakti. Kakawasaan ieu lajéng diturunkeun ka putra cikalna, Rakryan Kamuninggading 913. Rakryan Kamuninggading ngawasa Sunda-Sababaraha urang anu heubeul ngan tilu taun, sabab lajéng direbut ku adina, Rakryan Jayagiri 916. Rakryan Jayagiri ngawasa salila 28 taun heubeul, lajéng diwariskeun ka minantuna, Rakryan Watuagung, taun 942. Nuluykeun dendam kolotna, Rakryan Watuagung direbut kakawasaanana ku alona putra Kamuninggading, Nu Limburkancana 954-964. Ti Limburkancana, kakawasaan Sunda-Galuh diwariskeun ka putra cikalna, Rakryan Sundasambawa 964-973. Ku sabab teu gaduh putra, ti Sundasambawa kakawasaan téh ragrag ka adi beuteungna, Rakryan Jayagiri 973-989.

Rakryan Jayagiri ngawariskeun kakawasaanana ka putrana, Rakryan Gendang 989-1012, diteraskeun ku putuna, Prabhu Déwasanghyang 1012-1019. Ti Déwasanghyang, kakawasaan diwariskeun ka putrana, lajéng ka putuna nu ngadamel prasasti Cibadak, Salaku Jayabhupati 1030-1042. Dina Jayabhupati téh minantuna Dharmawangsa Teguh ti jawa Barat, bapana teh raja Érlangga 1019-1042.

Ti Dunya Jayabhupati, kakawasaan diwariskeun ka putrana, Dharmaraja 1042-1064, lajéng jeung incu minantuna, Prabhu Langlangbhumi 1064-1154. Dina Langlangbhumi diteraskeun ku putrana, Rakryan Jayagiri 1154-1156, lajéng ku putuna, Prabhu Dharmakusuma 1156-1175. Ti Di Dharmakusuma, kakawasaan Sunda-Galuh diwariskeun ka purtana, Prabhu Guru Dharmasiksa, nu salila 122 taun 1175-1297. Dharmasiksa mingpin Sunda-Sababaraha Saunggalah salila 12 taun, tapi lajéng mindahkeun puseur pamaréntahanana ka hiji Costume Kajadian, balik deui ka nu munggaran karuhunna Nya mingpin kulawarga karajaan.

Sapupusna Dharmasiksa, kakawasaan Sunda-Galuh turun ka putrana nu cikal, Rakryan Saunggalah Prabhu Ragasuci, nu ngawasa salila genep taun ka tukang 1297-1303. Prabhu Ragasuci lajéng digentos ku putrana, Prabhu Citraganda, nu ngawasa salila dalapan taun 1303-1311, lajéng-na deui, Manéhna Linggadéwata 1311-1333. kusabab putrana istri, Linggadéwata nurunkeun kakawasaanana ka minantuna, Salaku Ajiguna Linggawisésa 1333-1340, lajéng Ieu Ragamulya Luhurprabawa 1340-1350. Ti Di Ragamulya, kakawasaan diwariskeun ka putrana, manéhna Nya Linggabuanawisésa 1350-1357, nu dina panungtung kakawasaanana maot di heubeul inggris nujul ka Battle of old sundanese. ku alatan éta, lamun kajadian dina heubeul basa inggris, nya putra - Niskalawastukancana - hiji leutik kénéh, kakawasaan Sunda samentara dicekel a k Patih Mangkubumi Jeung Pangeran Bunisora 1357-1371.

Sapupusna Di Bunisora, kakawasaan balik deui ka na Linggabuana, Niskalawastukancana, nu lajéng ngawasa salila 104 taun 1371-1475. Ti istri nu kahiji, Nay Ratna Sarkati, anjeunna putra Haliwungan Di Susuktunggal, nu ieu kakawasaan bawahan di wewengkon kuloneun Citarum mangrupa wewengkon asal Sunda. Dina Susuktunggal nu ngawasa ti Costume Pajajaran, ngaropéa puseur pamaréntahan ieu ku ngadegkeun karaton Bari Di Punta Narayana Salaku Suradipati. Nya kawilang lila 1382-1482, sabab geus dimimitian nalika master-na masih di wewengkon wétan.

Ti Nay Ratna Mayangsari, manéhna kadua, manéhna putra Ningratkancana Di Déwaniskala, nu neruskeun kakawasaan maot ramana di wewengkon Jeung 1475-1482.

Susuktunggal jeung Ningratkancana ngahijikeun ahli warisna ku nikahkeun Jayadéwata putra Ningratkancana ka Ambetkasih putra Susuktunggal. Taun 1482, kakawasaan Sunda jeung Galuh dihijikeun deui ku Jayadéwata baheulana Sri Kangjeng Prebu. Sapupusna Jayadéwata, kakawasaan Sunda-Galuh turun ka putrana, manéhna Surawisésa 1521-1535, lajéng Di Déwatabuanawisésa 1535-1543, manéhna Kuat 1543-1551, Salaku Nilakéndra 1551-1567, jeung Ieu Ragamulya atawa Di Suryakancana 1567-1579. Dina Suryakancana mangrupa pamingpin karajaan Sunda-karajaan Sunda anu pamungkas, sabab sanggeus sababaraha kali ditarajang ku pasukan ti Kasultanan Banten dina taun 1579 mah serangan ti Banten téh nepi ka ngaruntagkeun kakawasaanana.

                                     

3. Raja-raja web

Di handap ieu runtuyan raja-raja nu kungsi mingpin Karajaan kulawarga dina naskah Katelah Wangsakerta wewengkon di Ad:

 • Limbur Kancana putra Kabupaten Kamuning Gading, 954 - 964.
 • Darmakusuma Nu Mokténg Winduraja, 1157 - 1175.
 • Di Gilingwesi minantu Kabupaten Candi Di Hulukujang, 783 - 795.
 • Windusakti Di Déwageng 895 - 913.
 • Kabupaten Jayagiri minantu Kabupaten Kamuning Gading, 916 - 942.
 • Dina Darmaraksa sister-in-hukum Kabupaten Wuwus, 891 - 895.
 • Salaku Ageng 1019 - 1030.
 • Darmasiksa Dina Salaku Hiji Domain 1175 - 1297.
 • Dina Nilakéndra 1551-1567. (In The Nilakéndra 1551-1567)
 • Kabupaten Jayagiri Di Ménakluhur 1155 - 1157.
 • Kabupaten Candi Di Hulukujang 766 - 783.
 • Kabupaten Kamuning Liar Di Pucukwesi 913 - 916.
 • Pucukbumi Darmeswara minantu Di Gilingwesi, 795 - 819.
 • Citraganda Nu Mokténg Dina, 1303 - 1311.
 • Kabupaten Wuwus Salaku Gajah Jawa Barat 819 - 891.
 • Brajawisésa 989 - 1012.
 • Dina Déwatabuanawisésa 1535-1543. (In The Déwatabuanawisésa 1535-1543)
 • Ragasuci Nu Mokténg Taman, 1297 - 1303.
 • Dina Susuktunggal 1475-1482. (In The Susuktunggal 1475-1482)
 • Putra mahkota atawa Jayadéwata Sri Kangjeng Prebu, 1482-1521.
 • Allah Salaku 1012 - 1019.
 • Munding Ganawirya 964 - 973.
 • Dina Ragamulya atawa Di Suryakancana 1567-1579.
 • Manéhna Kuat 1543-1551. (He Was A Strong 1543-1551)
 • Di Surawisésa 1521-1535. (In The Surawisésa 1521-1535)
 • Atmayadarma Hariwangsa 942 - 954.
 • Na minantu wishing pikeun mulangkeun kamulyaan 669 - 723.
 • Langlangbumi Nu Mokténg Kerta, 1065 - 1155.
 • Tamperan Barmawijaya 732 - 739.
 • Dina Ragamulya Luhurprabawa 1340-1350.
 • Dina Niskalawastukancana 1371-1475. (In The Niskalawastukancana 1371-1475)
 • Dina Bunisora 1357-1371. (In The Bunisora 1357-1371)
 • Dina Nya Linggabuanawisésa anu maot dina Perang heubeul inggris, 1350-1357.
 • Kabupaten Banga 739 - 766.
 • Sri Jayabupati Detya Maharaja, 1030 - 1042.
 • Dina Linggadéwata 1311-1333. (In The Linggadéwata 1311-1333)
 • Harisdarma, atawa Sanjaya ka minantu Na, 723 - 732.
 • Dina Ajiguna Linggawisésa 1333-1340.
 • Na Jeung Mokténg Winduraja, 1042 - 1065.
 • Kabupaten Wulung Gadung 973 - 989.
                                     

4. Hubungan jeung Éropah. (Relations with Europe)

Karajaan Sunda geus lila boga hubungan dagang jeung bangsa-bangsa, nu lian kaasup bangsa Éropah. Karajaan kanyataan, kuring kungsi ngalakukeun hubungan politik jeung portugis. Dina taun 1522, karajaan Sunda nandatangan kungsi Sunda-portugis anu aya di kidul éta téh portugis dibeunangkeun ngawangun bénténg di palabuan Sunda Kalapa. Sabagé bayaranna, portugis dikudukeun mantuan karajaan kulawarga dina nyanghareupan serangan ti Jawa jeung Populasi nu karek misahkeun diri ti karajaan kulawarga.

                                     

5. Rujukan. (References)

 • Beijing: Wincikan Téhnis. 2005. Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta. Pustaka Jaya, Jakarta. NU 979-419-329-1.
 • Ayatrohaédi. 2005. Sundakala: cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah "Nu Wangsakerta" dari Cirebon. Pustaka Jaya, Jakarta.
 • Aca. 1968. Carita Babarengan: naskah titilar urang Sunda ti abad ka Abad ka-16. Yayasan Kabudayaan Nusalarang, Bandung.
 • Yoséph Iskandar. 1997. Sejarah jawa Barat: yuganing rajakawasa. Geger Sunten, Bandung.
                                     
 • nyebut - nyebut kecap Sunda nyaéta prasasti Kebonkopi 2 nu dijieun taun 536 M atawa 458 Saka dina basa Malayu nu nujul ka karajaan Sunda aya ogé nu boga
 • pangkolotna téh aya di Tatar Sunda Karajaan - karajaan Sunda nu kacatet dina sajarah atawa katalungtik titinggalna aya sababaraha karajaan di antarana Salakanagara
 • Perjangjian internasional karajaan Sunda Portugis dituliskeun dina hiji prasasti anu disebut Luso - Sundanese Treaty of Sunda Kalapa. Lantaran tumuwuhna
 • mangrupa hiji karajaan Sunda di pulo Jawa, nu wilayahna antara walungan Citarum di beulah kulon sarta Cipamali di beulah wétan. Karajaan ieu mangrupa panerus
 • Sunda Kalapa geus jadi puseur dagang hususna di wilayah Asia Tenggara. Sunda Kalapa ogé hiji wilayah anu ngahubungkeun Karajaan Pajajaran Karajaan Sunda
 • dipikawanoh ogé karajaan Sunda séjénna saperti Karajaan Pajajaran nu ogé masih aya tumalina nu kacida raketna jeung karajaan saméméhna Karajaan Galuh ngan
 • Karajaan Sunda jeung Galuh téh sakapeung dianggap identik lantaran lumangsang dina waktu nu meh bareng. Ayana ieu kerajaan téh mangrupa buktina aya karajaan
 • antarana Carita Ratu Pakuan, Carita Waruga Guru, jeung Carita Waruga Jagat. Karya - karya ieu lolobana dijieun dina mangsa masih ngadegna karajaan Sunda
 • dayeuh pamaréntahan Karajaan Sunda hiji karajaan nu kungsi aya di Tatar Sunda wewengkon kulon pulo Jawa. Di puseur ieu karajaan Prabu Susuktunggal
 • 1600 Maséhi, basa Sunda téh mangrupa basa nagara di karajaan Salakanagara, Galuh, Kawali, jeung Pajajaran. Dina ieu mangsa, basa Sunda kaasupan kana basa
                                     
 • Jaman Karajaan Galuh jeung Karajaan Sunda prasasti jeung naskah ditulis ngagunakeun dua basa jeung dua aksara, nyaéta basa jeung aksara Sunda kuna sarta
 • S. Ékadjati nétélakeun yén ayana aksara Sunda kuna geus lila pisan kasilih lantaran ayana ékspansi Karajaan Mataram Islam ka wewengkon Priangan, iwal
 • 1600 Maséhi, basa Sunda téh mangrupa basa nagara di karajaan Salakanagara, Galuh, Kawali, Sunda jeung Pajajaran Dina ieu mangsa, basa Sunda kaasupan ku basa
 • Ciserayu dituluykeun ku Karajaan Sunda Dina jaman Karajaan Sunda Banten jadi salah sahiji palabuan penting Karajaan Sunda Nurutkeun sumber Portugis
 • Anjeunna ngawangun puseur karajaan anyar dina taun 397 deukeut ka basisir, dingaranan Sundapura - munggaran dipakéna ngaran Sunda Dina taun 417, anjeunna
 • Kala Sunda nyaéta pananggalan nu geus aya di Tatar Sunda ti jaman baheula kenéh, kurang leuwih ti jaman Aki Tirem di Karajaan Salakanagara. Taunna dingaranan
 • dina sataun 1522 - Karajaan Portugal jeung Karajaan Sunda ngayakeun pajangjian sosobatan pikeun ngawangun bénténg di palabuan Sunda Kalapa, bukti ieu gawéreujeung
 • Bubat dimaksudkeun ka hiji kajadian perang antara rombongan karajaan Sunda ngalawan karajaan Majapahit nu lumangsung di Bubat, wewengkon kalér Majapahit
 • mangrupa hiji karajaan Islam nu diadegkeun abad ka - 15 ku Pangéran Cakrabuana di wewengkon nu tadina mangrupa salah sahiji palabuhan utama Karajaan Sunda
 • nyaritakeun sajarah tatar Sunda, utamana ngeunaan kakawasaan karajaan Galuh jeung Sunda Dingaranan ktiu dumasar kana bubuka eusina nu nyebutkeun ndéh
 • Sri Maharaja Tarusbawa nyaéta Raja munggaran di Karajaan Sunda Anjeunna jadi Raja di Karajaan Sunda ti taun 669 nepi ka 723 Masehi. Dina taun 669 M, Sang
                                     
 • wates antara Karajaan Sunda jeung Galuh nalika ieu dua karajaan teu ngahiji. Ngaran ieu walungan ogé patali jeung Tarumanagara, karajaan Sunda nu ngadeg
 • putri karajaan Sunda dina naskah ieu teu disebutkeun ngaranna ngan kahayang ieu bantrok jeung kapengkuhan patih Gajah Mada nu nganggap urang Sunda kudu
 • raja katilu Karajaan Galuh, nyaéta Bratasena Sanaha na Bratasena boga anak ngaranna Sanjaya anu saterusna jadi raja di Karajaan Sunda jeung Galuh Kingdom
 • Maharaja Samudragupta ti Karajaan Magada di India. Karajaan Tarumanagara Ayatrohaédi. 2005. Sundakala: cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah - naskah
 • Taun ka - 1207 Maséhi dina Kalénder Grégorian. 7 Oktober - Kabupatén Indramayu didirikan dina Karajaan Sunda
 • Dua karajaan di pulo Jawa ngadeg ngaganti Tarumanagara: Sunda jeung Galuh. Hasan bin Ali, incu Muhammad
 • paniagaan mariti di Selat Malaka, Selat Sunda Laut China Kidul, Laut Jawa, jeung Selat Karimata. Ekspansi karajaan ieu ka Jawa jeung Semenanjung Malaya
 • Dyah Pitaloka Citraresmi atawa Citra Rashmi 1340 - 1357 nyaéta puteri Karajaan Sunda Nurutkeun Pararaton, Citraresmi dijodohkeun jeung Hayam Wuruk. Dina
 • putri karajaan Sunda dina naskah ieu teu disebutkeun ngaranna ngan kahayang ieu bantrok jeung kapengkuhan patih Gajah Mada nu nganggap urang Sunda kudu

Users also searched:

aga khan hospital child specialist, allergy specialist in aga khan, dr juma bwika, lungs specialist in aga khan hospital karachi, pulmonologist in kenya, pulmonologist in mombasa, pulmonologist meaning, pulmonologist nairobi, pulmonologist, specialist, khan, hospital, pulmonologist in mombasa, allergy specialist in aga khan, pulmonologist in kenya, juma, bwika, pulmonologist meaning, meaning, child, nairobi, lungs, karachi, mombasa, allergy, kenya, Karajaan, pulmonologist nairobi, Sunda, Karajaan Sunda, dr juma bwika, aga khan hospital child specialist, lungs specialist in aga khan hospital karachi, karajaan sunda,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Pulmonologist meaning.

Rumah sakit pangsaéna kanggo Biopsy paru di Inggris. Spanish Sunda Sudanese Swédia Swedish Tajik Thailand Thai Turki Turkish Ukrania Ukrainian Uzbek Vietnam Vietnamese Powered. Pulmonologist in kenya. Kupon Tags Inggris Raya Bonus kasino online. Basa Sunda sw Kiswahili Basa Sunda sw Kiswahili imah rumah sakit Pulmonalis sareng Kedokteran Pernapasan Biopsi paru karajaan Inggris. Pulmonologist in mombasa. Pertahanan Karajaan Menara Kaulinan Online Gratis. Ngan nganggo kode 300NDBN nalika anjeun daptar sareng kami dinten ieu kami bakal masihan anjeun 300% Henteu Sunda Tambih deui. Kategori:.

Lungs specialist in aga khan hospital karachi.

Platform aksés médis terpadu Rumah Sakit sareng Dokter. Basa Sunda sw Kiswahili Singapura, Afrika Kidul, Koréa Kidul, Spanyol, Swiss, Taiwan, Thailand, Tunisia, kalkun, Ukraine, Uni Émirat Arab, karajaan Inggris. Aga khan hospital child specialist. Dr juma bwika. Allergy specialist in aga khan. Pulmonologist nairobi.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →