Back

★ Baduy

Baduy
                                     

★ Baduy

Urang anu Aya atawa anu mindeng disebut ogé rahayat sunda nu urang pribumi di kampung Sunda Kacamatan Leuwidamar Kabupatén Lebak nu nyicingan gunung luar oge. Masarakat Baduy nu nyicingan gunung anu jauh ti kampung, nu leuwih lega républik ngan 5000 Ha nu ku pamaréntah salaku daééah budaya pariwisata.

                                     

1. Asal kecap

Eta sacara étimologis kecap baduy beunang nyebut kecap Badui urang Sunda dina mangsa katukang dina Acara nu nyingkurkeun manéh di pareumnakeun abad ka-15 alatan arembungeun asup Islam, tempat karuhun urang ayana Kitu, kidul Pandéglang,l mula-mula anu diomongkeun téh babaturan Islam pédah arembung jadi nagara Islam, dina Cibéona nyieun kampung sorangan jeung pangurusna. Aya ogé nu nyebutkeun yén total populasi anu ngaranna waktu keur rahayat di wewengkon Sunda anu dibikeun ku urang Sunda di luar, anu ngaranna waktu téh sabab ieu dua hal, nyaéta:

 • Dipatalikeun jeung ngaran gunung jeung walungan di wewengkon Sunda téh gunung baduy nu Cibaduy nu tempatna teu jauh pisan jauh salila ieu masarakat anu nyicingan gunung jeung walungan éta disebut total populasi.
 • Nu pamungkas dipatalikeun jeung suku nu disembah roh karuhun anu di arab nu dianggap golongan handap boh tingkat hirupna boh sababaraha jeung ieu sok maranéhanana balik. Hiji nyaéta pikeun masarakat luar Awal ogé miboga sawangan nu sarua yén tingkat hirup jeung sababaraha handap jeung euweuh parobahan, éta téh asalna tina kecap disembah roh karuhun.
                                     

2. Agama jeung kapercayaan. (Religion and belief)

Karuhun urang geus paripolah jarang robah ti saméméhna, jeung jalma aya cinta nu munggaran. Nurutkeun daya yén sakabéh paripolah manusa ulah ka silih dina vajrayana kudu silih asih. Urang kelas dibagi kana dua aya baduy luar jeung jero. Nu di jero ieu dibagi kana tilu grup nyaeta Cibeo, Kasebar jeung Cikertawana. Ieu kelompok boga pamingpin anu disebut puun. Sedengken luar ditandaan ku maké baju anu dominan hideung di gigireun no jero. Luar disebut oge panamping anu hartina jalma anu dipiceun eta, sabab éta di luar kelas jero nu dihukum alatan ngalanggar aturan nu aya di badu sacara jero.

                                     

3. Pakasaban masarakat Sunda. (The job of the community to Love)

Taneuh sangu atawa pepelakan. Sanggeus panén, taneuh anu hirup atawa diantep heula, teu digagarap ka taneuh balik deui ka asal. Ngahuma ngandung harti yén tutuwuhan salaku Karya tanah osok maranéhanana pindah ti hiji ka nu taneuh jeung taneuh dina nu séjén dipapay. Balik ka lahan anyar leuweung desa ka kalér, béak mangsa panén, pikeun karya balik deui ka widang, jeung ieu téh aya caian deui jeung deui. Ieu kagiatan téh dipigawé salila usum pepelakan, nyawah atawa patani anu loba dipigawé ku masarakat sunda. Tapi keur urang sunda, peternakan dina widang-widang kagiatan di mana eta geus jadi hiji kabiasaan. Sumber hirup dina tradisi sunda téh tutuwuhan di kebon, ngala paripolah jeung sasatoan nu aya di leuweung, tutuwuhan jeung bungbuahan, jeung nyadap cai tina kawung di sisi leuweung. Patani huma eta ngan pakasaban patani urang sunda urang Sunda, nu maranéhanana nganggap ka taneuh pangalaman titipin Allah, maranehna jumlah sakabéh dibéré kapercayaan ngurus jeung ngamangpaatkeun eta jeung pangalusna jeung wijkasana. Dina hukum adat, status di mana eta geus taneuh sawah pikeun hiji jalma pikeun kahiji kalina pikeun muka jeung gawé jeung taneuh éta téh. Upami anjeun hoyong pikeun digunakeun ku jalma lian, kudu ménta idin heula kanu pikeun karya kahiji kalina. Pangalaman taneuh, widang ditinggalkeun saméméh taun full, urang sunda nyebutna jami,ngagarapan taneuh jami-disebut ngajami. Taneuh sawah nu geus ditinggalkeun salila leuwih ti hiji taun jeung loba tangkal nu badag, contona sabalikna pamaréntah kolotna.

                                     
 • Gambar: Kampung baduy jpg Pantun baduy téh nyaéta wanda mantun ti wewengkon Baduy atawa carita pantun anu asalna atawa sumberna di daérah Baduy Kanékés, Rawayan
 • Carita Urang Baduy éjahan heubeul: Tjarita Oerang Badoej nyaéta buku Sunda nu ditulis ku basa Sunda karya R. Djadjaperbata. Ieu buku munggaran medal
 • urang Baduy anu ngamumulé kamonésan nyieun kantong koja nepi ka kiwari. malahan ku juljolna warga saluareun baduy anu ngadon arulin ka éta daérah baduy geus
 • wiwitan. Tapi aya ogé anu nyebutna minangka sahadat Baduy lantaran sahadat ieu réa dipaké ku urang Baduy nu ngagem ajaran Sunda wiwitan. Para Sastrawan Sunda
 • Tenun Baduy Identitas Urang Kanekes, Dulu dan Sekarang Wacana. 2014 - 02 - 08. Diakses tanggal 2017 - 07 - 09. Stisi telkom. Kain Tenun Tradisional Baduy Stisitelkom
 • ngagolontorkeun cai di pancuran, jeung sajabana. Dina adat kabiasaan urang baduy awi bunar dimangpatkeun pikeun nyieun obor. Awi wulung Awi surat Awi haur
 • Grasindo, 2003 kaca 17 Pangarih parabot dapur Pangarih paranti mulakmalik sangu panas Pangarih dijieun tina kai Pakakas urang Baduy Ruparupa pakakas sunda
 • Gobéd téh kecap nu ilahar dikocapkeun ku urang Baduy nu maksudna satata jeung kecap rubak.Nu Sacara umum harti gobéd geus miheureut kana hiji pakarang
 • daérah ngagunakeun kantéh dina upacara adat jeung kabiasaan saperti: urang Baduy kantéh ogé dimangpaatkeun pikeu nyieun geulang anu engkéna dipaké dina leungeun
 • Agama Sunda Wiwitan nyaéta agama nu dipercaya ku masarakat Kanékés atawa Baduy Ageman ieu biasa disebut ogé agama Jatisunda dina Carita Parahyangan. Asal
 • TBG no. 54 th.1912: 25 - 261 nu eusina sajumlah bangbalikan anu dicatet ti Baduy M.A Salmun dina Pamendak Anyar anu diseratna pikeun pangjajap buku Sisindiran
                                     
 • pagelaran angklung Baduy anu dico o ku kira - kira sapuluh urang suku Baduy Seni angklung Baduy ogé kawas dawam dipigawé di masarakat baduy kanekes dina pesta
 • Laut Sunda Amparan Sunda Ditempo tina linguistik, basa Sunda jeung basa Baduy ngawangun hiji rumpun dapuran basa Malayu - Sumbawa. Kalawan rupa - rupa dialék:
 • Sunten, 1995 kaca 790 Rancatan sapasang jeung salangna Salang masih kénéh dipake ku urang Baduy Salang paranti ngagantungkeun wadah dahareun di pawon
 • sarta Cipatujah, Tasikmalaya, calung gambang di Banjaran sarta Kanekes Baduy Babagan gambang ngawengku wilahan - wilahan wadah gema nu biasa disebut ancak
 • Sucipto, Julianus Limbeng, Toto 2007 Studi Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan
 • Ieu pantun téh nyaéta wanda pantun nu asalna atawa sumebar di wewengkon Baduy Kanékés Rawayan Gelarna ieu sesebutan utamana sabada J.J. Meijer 1891
 • masyarakat agraris, jeung pagawaen pepelakan. Hal ieu masih keneh aya di lingkungan masyarakat Kanekes Baduy jeung babaraha daerah Banten Kudul nu sejen.
 • oléh - oléh has tradisional ti Yaman. Mimitina sarung ngan dipaké ku sélér baduy anu cicing di Yaman. Sarung ti Yaman asalna tina kaén bodas anu dicelep
 • ISBN 9786028795333.  id Diaksés ping 14 Séptémber 2017 Pohon Teureup dan Kearifan Lokal Suku Baduy PT NAWALA SAKRA ASIA. - Diakses tanggal 2017 - 09 - 14. 
 • Kota 2 Kacamatan Kalurahan Désa 5.778 Suku Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Baduy Suku Lampung, Suku Minangkabau, Suku Betawi, Suku Melayu, Suku Cirebon
                                     
 • di daérah pasisian, pilemburan, jeung kampung adat contona di masarakat Baduy Di daérah Jambi mah kélé téh disebutna gigeak.Kélé mah tara ngahaja dikumbah
 • anu kadéngé béda pisan jeung lentong lulugu nyaéta lentong urang Kanékés Baduy Jadi lain kekecapanana baé anu béda jeung basa Sunda Priangan téh. Sudaryat
 • disoléndangkeun atawa disampaykeun dina taktak pikeun maturan pakéan kabaya. Urang baduy ngagunakeun lawon karémbong anu dibeulitkeun dina cangkéngna mangrupa papaés
 • hareupeun parako hawu Parako téh wadahhawu Adat kampung cikondang Hawu jeung parako anu aya di Baduy Imah panggung Hawu jeung parako urang Kampung Naga
 • sisi pangaweruh manusa ngeunaan tatanén di wewengkon Jawa Barat, kajaba di Baduy sistem ngahuma lila kalilaan leungit. Sistem ngahuma robah jadi sistem
 • Pulo jeung Dukuh di Garut, Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi, jeung Kanékés Baduy Imah tradisional Sunda mémang katémbong basajan pisan. Teu kawas arsitéktur
 • ibuna ngirim anjeunna ka pilemburan sangkan disusuan sarta dirorok ku urang Baduy Hawa pilemburan leuwih bérésih batan di Mekah, jeung karasa yén dina iklim
 • kawaluan Baduy ngalaksa di Rancakalong jeung Baduy séba laut di basisir laut kidul, kawin tebu di Majaléngka, sérén taun di Ciptarasa jeung Baduy mubur
 • carita pantun atawa babad, upamana lalakon tina Pantun Bogor jeung Pantun Baduy Sabada medal tilu taun di Bogor, nincak taun ka opat, taun 1968 rédaksina

Users also searched:

baduy, masarakat . baduy,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →