Back

★ Purwakanti

                                     

★ Purwakanti

Purwakanti nyaéta padeukeutna sora kecap dina ungkara kalimah, bagian-bagian kalimah, atawa réndonan kecap-kecap, utamana dina puisi. Perenahna bisa ngaréndéng dina sakalimah atawa sapadalisan, bisa ogé ngaruntuy dina antara suku kata. Nu diilikan téh ayana, aya nu disebut purwakanti rantayan, purwakanti runtuyan, sarta gabungan runtuyan jeung rantayan

pileuleuyan

Pileuleuyan

                                     

1.1. Rupa-rupa purwakanti. Purwakanti pangluyu

Purwakanti pangluyu nyaéta purwakanti anu aya dina saungkara atawa sapadalisan, jeung nu séjénna purwakanti chatibul umam atawa Frendi nu antarpadalisan, jadi mangrupa purwakanti rantayan. Pangna disebut pangluyu, duméh nyaluyukeun sora atawa wianjana dina kecap-kecap.

Contona:

diteuteup ti hareup sieup eu, eup disawang ti tukang lenjang a, ang ditilik ti gigir lenggik
                                     

1.2. Rupa-rupa purwakanti. Purwakanti maduswara

Purwakanti maduswara nyaéta purwakanti anu murwakanti sora vokalna.

Contona:

Kokoro nyoso malarat rosa o,o,a,a ambek nyedek tanaga midek e kapipit galih, kadudut kalbu i,i,u,u lalaki langit lalanang jagat i,i,a,a
                                     

1.3. Rupa-rupa purwakanti. Purwakanti cakraswara

Purwakanti cakraswara nyaéta purwakanti anu timbul lantaran aya sora-sora vokal anu patukeur tempat dina kecap anu padeukeut atawa Frendi kawas contona:

Contona:

hirup-hurip hayuuu anjuk hutang ngumbar napsu
                                     

1.4. Rupa-rupa purwakanti. Purwakanti laraspurwa

Purwakanti laraspurwa téh nyaéta purwakanti anu murwakanti l, atawa wianjana awal kecap, boh rantayan boh

Conto laraspurwa wianjana:

 • C ing c angkeling manuk c ingkleung c indeten ti kakawihan.
 • Laut k al k abéh k atingali tina guguritan.
 • Kembang nu b odas b, uah ka b ti nu tina wawangsalan.

Conto laraspurwa l:

 • S akadar sacara abrang sacara alayan.
 • P alataran p asini p ati.
 • Ny aksrak ny aliara ng aruksak ng araksuk k aniaya k amanala m amalana m lila vokal abanding ng aranjing ng ambah kuring kumaha anjeun ngarasa leuwih alam semesta.
                                     

1.5. Rupa-rupa purwakanti. Purwakanti larasmadya

Purwakanti larasmadya nyaéta purwakanti anu dumasar kana perenahna aya di tengah-tengah ungkara antarpadalisan. Nu purwakanti runtuyan.

Contona:

Sok hayang nyaba ka Bandung Sok hayang nyaho nanjakna Sok hayang nanya nu pundung Sok hayang nyaho nyentakna
                                     

1.6. Rupa-rupa purwakanti. Purwakanti laraswekas

Purwakanti laraswekas nyaéta purwakanti anu murwakanti engan tungtung, boh dina kecap-kecap anu saungkara sapadalisan boh dina kecap-kecap antarpadalisan di ahir suku kata. Jadi, anu jadi patokanana téh perenahna.

Contona:

Pecat sa wed bati e wed tengah da lu ngan hanje lu mo humandeu ar ku kad ar teu rék lum pat ku nu ngu pat
                                     

1.7. Rupa-rupa purwakanti. Purwakanti mindoan kawit

Purwakanti mindoan kawit nyaéta purwakanti anu muncul lantaran aya kecap anu dipindo dibalikan deui dina awal suku kata atawa awal ungkara. Jadi patokanana téh nyaéta perenahna éta purwakanti.

Contona:

Lain bangban lain pacing, lain kananga kuduna. Lain babad lain tanding, lain ka dinya aduna kitu deui
                                     

1.8. Rupa-rupa purwakanti. Purwakanti mindoan wekas

Purwakanti mindowan wekas nyaéta purwakanti anu muncul lantaran aya kecap anu dipindo balikan deui di ahir suku kata atawa ungkara.

Contona:

Kaseuseueuran istrina sok hayang ginding teu diturut ka carogé maling-maling carogéna keur goréng ulaheun ginding samping goréng bajuna teu maké kancing.
                                     

1.9. Rupa-rupa purwakanti. Purwakanti Mindoan Kecap. (Purwakanti Mindoan Of The Word)

Purwakanti mindoan kecap nyaéta purwakanti anu muncul lantaran malikan kecap dina kalimah, tapi hartina béda. Purwakanti mindokecap sarua jeung diapora.

Contona:

Hujan ngaririncik, kawas méré kila-kila yén bakal hujan cisoca. Awakna nu ngalangkang katojo cahaya bulan purnama, teu weléh ngalangkang dina kongkolak panon.
                                     

1.10. Rupa-rupa purwakanti. Purwakanti margaluyu. (Purwakanti fixed)

Purwakanti margaluyu téh nyaéta purwakanti anu timbul lantaran aya kecap dina tungtung suku kata dina puisi anu dibalikan deui dina awal suku kata sapandeurieunana.

Contona:

Sukingki haté sukingki paselup Bungah kagiridig Simpé awak talipurna manjing sirna ringkang nu sakujur kadua rasa.
                                     
 • salah sahiji purwakanti nyaéta malikan deui kecap dina sakalimah saungkara anu ngandung harti teu sarua. Diapora disebut ogé purwakanti mindokecap.
 • Mindokecap nyaéta ngaran salah sahiji purwakanti anu wangunna malikan kecap dina hiji kalimah, tapi hartina atawa ma nana béda. Wangunna méh sarua jeung
 • Aliterasi téh nyaéta salasahiji wanda purwakanti repetisi malikan sora awal dina dua kecap atawa leuwih, anu ngarendeng dina frasa, dina sapadalisan
 • Asonansi téh mangrupa purwakanti sora, aya vokal anu sarua dina runtuyan kecap atawa engang utamana dina engang anu ditandeskeun. M.A. Salmun 1963: 5
 • leubeut ku gaya repetisi, wangun puisi pohara kaugerna, beunghar ku purwakanti Ciri - ciri kitu méh bisa dipastikeun luyu jeung kahirupan sastra lisan
 • kuplét, dua - dua padalisan, 2 tercet atawa triplét, tilu - tilu padalisan, purwakanti laraswekas, 3 terze rima, sawanda jeung triplet, tapi purwakantina pacorok
 • padalisan, genep padalisan, dalapan padalisan dina sapadana. Purwakanti dina pupujian umumna purwakanti laras wekas. Leuwih jéntréna pupujian téh asal kecapna
                                     
 • dina basa ugeran, ilaharna kauger ku guru lagu, guru wilangan, jeung purwakanti Contona: Jangjawokan, sisindiran, guguritan, pupujian, jeung sajak. Wacana
 • Mantra nyaéta rakitan basa anu mibanda unsur - unsur puisi saperti purwakanti jeung wirahma, anu dianggap mibanda kakuatan gaib. Mantra jelas lain kecap

Users also searched:

purwakanti, hirup-hurip. purwakanti,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →