Back

★ Ayip Rosidi

Ayip Rosidi
                                     

★ Ayip Rosidi

Manéhna mangrupakeun) is an indonesian sakaligus carita nu nulis. Anjeunna nyipta karya sastra dina basa sunda jeung basa Indonésia, sarta loba ngawanohkeun sastra Sunda jeung Indonésia ka mancanagara.

Manéhna aktif nulis, boh dina basa indonésia atawa dina basa sunda ti rumaja kénéh, umur 15 taun geus jadi Pamingpin Rumpaka Majalah Suluh Di 1953-1955, sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra, seni, pers, jeung budaya. Anjeunna ngadegkeun Yayasan Ulikan Sunda dina 2003 nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Leungeun nu ngabobotohan tumuwuhna sastra lokal. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Gaikokugo Daigaku 1981-2003, sagigireun ngajar ogé di Kyoto Sangyo Daigaku 1982-1996 jeung Tenri Daigaku 1982-1995, Japan. Anjeunna naratas Nobel Sastra Sunda ti taun 1989, sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya dina KIBS 2001 di Bandung. Buku-buku karyana geus leuwih ti saratus judul, eta mangrupa roman, kumpulan sajak, kumpulan carita pondok, mémoar, jeung biografi.

                                     

1. Atikan. (Education)

Manéhna nyaéta Hiji mimiti ngalakonan atikan di Sakola Rahayat Jatiwangi 1950, salajéngna neruskeun ka SMP Negeri VIII Jakarta 1953 jeung tukang Kebon; Kabéh, Siswa Taman Kota 1956. Sanajan henteu tamat SMA, anjeunna dipercaya pikeun ngajar minangka dosén di nagara urang luhur Nagara, kitu ogé ti 1967, anjeunna ngajar di Jepang. Dina 31 januari 2011, anjeunna narima gelar Doctor honoris causa widang Élmu Budaya ti Fakultas Sastra, Universitas padjadjaran.

                                     

2. Kulawarga. (Family)

Manéhna Kalakuan nikah Mimiti Wirjadibrata Ceu Empat 1955 kitu ogé ngaliwatan 6 putra, nyaéta:

 • Nundang Rundagi 1961.
 • Titi Surti Nastiti 1957.
 • Uga Percéka 1959.
 • Nunun Nuki Aminten 1956.
 • Rangin Sembada 1963. (Rangin Sufficiency Of 1963)
 • Titis Nitiswari Dina Taun 1965.

Dina rujukan séjén disebutkeun tujuh putra.

                                     

3. Prosés cacalakan. (The process of cacalakan)

Saprak mimitina mah nulis karya ka dunya luar dina basa Nagara, salajéngna talaah jeung koméntar ngeunaan sastera, basa jeung budaya, boh artikel, buku atawa makalah dina panglawungan di tingkat régional, nasional, ogé internasional. Anjeunna loba maluruh titilar jeung tonggak alur sajarah sastra Indonésia jeung, nepikeun panémbonganna ngeunaan perkara sosial kawijakan, boh tina artikel dina majalah, boh ceramah atawa makalah. Anjeunna ogé nulis biografi ahli seni jeung inohong pulitik.

Manéhna kahiji pikeun dibewarakeun karya pondok taun 1952, dipuat dina majalah-majalah kasohor dina mangsa harita saperti Mimbar indonesia, Gelanggang / Siasat, amérika sarikat, A jll. Nurutkeun panalungtikan Dr. Ulrich Kratz dina taun 1988, jeung dina taun 1983, Manéhna nyaéta pangarang sajak jeung carita pondok nu pangproduktipna 326 judul karya dipuat dina 22 majalah.

Buku nyaeta kahiji Taun ka-dina Maot klinik, manéhna dileupaskeun 17 taun 1955, ieu dituturkeun ku kumpulan sajak, kumpulan carita pondok, roman, drama, kumpulan éséy jeung kritik, hasil panalungtikan, jll., boh dina basa Indonésia, boh dina basa Sunda, anu lobana kira-kira saratus judulan.

Karyana loba nu geus ditarjamahkeun kana basa séjén, dipuat dina bunga rampai atawa kaluar, minangka buku, a.l. dina basa walanda, Cina, inggris, Jepang, perancis, Kroatia, rusia, jll.

                                     

4. Kagiatan

Dina yuswa 12 taun, nalika masih kénéh kelas VI Sakola Rahayat, tulisan Manéhna geus dipuat dina rohangan barudak di harian Indonésia Raya.

Sma-jeung Manéhna geus ngaleukeunan dunya nulis jeung pamedalan. Manéhna téh pinter jeung jadi éditor sarta ngarah majalah Suluh Di 1953-1955. Dina taun 1965-1967 anjeunna Pamingpin redaksi Mingguan Sunda, Pamingpin redaksi majalah kabudayaan jeung Budaya Urang 1968-1979, Pangadeg sarta Maca Na 1971. Ngadegkeun jeung mingpin Proyék Panalungtikan Pantun jeung Folklor Sunda tina PPP-FS anu loba ngarékam Carita Pantun jeung ngabéwarakeunna 1970-1973. Ngajabat minangka Pupuhu Déwan Kasenian Kota 1972-1981.

Barengan jeung babaturanna, Manéhna ngadegkeun jeung Kiwari di Bandung taun 1962, jeung Cupumanik Tjupumanik dina Jatiwangi 1964, Nu Duta Rahayat 1965 di Bandung, Maca Na salajéngna Peran Perpustakaan Urang di Kota Di taun 1971, Emas Gambar di Kota dina taun 1980, jeung Kiblat Buku utama Bandung dina taun 2000. Kapilih jadi Pupuhu dina dua kali kongrés, 1973-1976 jeung 1976-1979. Jadi anggota DKJ ti mimiti 1968, manéhna jadi Pupuphu DKJ sababaraha périodeu department 1972-1981. Jadi anggota BMKN 1954, jeung jadi anggota pléno kapilih dina Kongrés 1960-an. LAUNCHING anggota pléno 1956-1958 sarta anggota Déwan Pembina kapilih dina Kongrés dina taun 1993, tapi ngundurkeun diri 1996. Manéhna ogé mangrupa salah sahiji pendiri sarta Pupuhu PP-SS anu munggaran 1968-1975, ogé pangadeg jeung Pupuhu Déwan Pangadeg Yayasan PP-SS, 1996 sarta pangadeg Yayasan PDS H. B. Jassin 1977.

Ti 1981 anjeunna diangkat jadi guru besar tamu di Osaka Gaikokugo Daigaku Universitas Basa Asing ieu Grup, bari ngajar di Kyoto Sangyo Daigaku 1982-1996 jeung Tenri Daignku 1982-1994. Sanajan aya di negeri deungeun, anjeunna tetep aktip lalajo live-genre sastera-budaya jeung sosial-pulitik di Indonésia, ogé masih terus nulis. Taun 1989 kalawan pribadina méré Hadiah Sastera Leungeun ka saha baé anu mikareueus kana budaya sunda sangkan aya hasil karyana, anu saterusna kapanggih ieu diteruskeun ku Yayasan Kabudayaan Leungeun nu diadegkeun ku manéhna dina.

Sanggeus pangsiun manéhna cicing di désa Pabelan, Mungkid District, Magelang, Jawa Tengah. Tapi, anjeunna masih aktip ngokola sawatara lembaga tanpabati, saperti Yayasan Budaya Leungeun jeung Ulikan Sunda.

                                     

5. Pangajén. (Award)

Award ieu ditarima ku Ayip Rosidi, di antararana:

 • Anugerah Hamengku Buwono IX 2008 pikeun sagala sumbangan positipna ka masarakat Indonésia di widang sastera jeung budaya.
 • Hadiah Sastera Nasional 1955-1956 pikeun puisi anu dibikeun taun 1957 jeung 1957-1958 pikeun prosa dirumuskeun dina taun 1960-an.
 • Kun Santo Zui Sho "Béntang Jasa Khazanah Suci, Emas jeung Selempang Beuheung" pamaréntah Jepang minangka panghargaan ku jasa-jasana anu diniléi kacida mangpaatna pikeun hubungan Indonesia-Jepang 1999.
 • Hadiah Seni ti Pamaréntah RI dina taun 1993.
                                     

6. Karya-karya

Aya ratusan karya Saprak. Sababaraha di antarana nyaéta:

 • Id Kapankah Kesusasteraan Indonesia lahir? Dina taun 1964, didaptarkeun dina ulang anu révisi ka anak sakabéh, 1985.
 • Pucuk Kalumpang. (The Kalumpang)
 • Id Korupsi jeung Budaya 2006.
 • Id Sajak-sajak Anak Matahari.
 • Masyitoh.
 • Id nu bakal Datang Tina Budaya Dina taun 2004.
 • Id Sebuah Rumah buat Hari gambar kumpulan naon, dina taun 1957.
 • Id Ikhtisar Sejarah Sastera Indonesia, 1969.
 • Id Oray jeung Halimun kumpulan sajak, 1973.
 • Id Sajak téh Anak Hayam tina kumpulan sajak, 2006.
 • Id Membicarakan Cerita Pendek Indonesia, 1959.
 • Ayang-ayang-Gung. (Isbn-isbn-Gung)
 • Id Sastera dan Budaya: Kedaerahan di Keindonesiaan 1995.
 • Jante Arkidam jeung salikur sajak lianna.
 • Bébér Layar. (Bébér Of The Screen)
 • Id Taun-di Pupus koleksi ieu ogé lila-didaptarkeun, taun 1955.
 • Id Cari Muatan tina kumpulan sajak, 1959.
 • Id Pertemuan Kembali kumpulan naon, di taun 1961.
 • Id Anak Tanahair Nama jeung Hartina kumpulan sajak, 1988.
 • Id arung jeram kumpulan sajak, 1970.
 • Id Diskusi Tanpa Ijazah, Yang Terekam dina Kenangan na otobiografi, 2008.
 • Jepang Sunda Shigishi hi no yume tarjamahan basa Jepang tina petingan ka kumpulan carita pondok ku T. Kasuya 1988.
 • Id Terkenang Topeng asalna ti kumpulan sajak, 1993.
 • Id Perjalanan Pengantén. (The Id Of The Journey Pengantén)
 • Id Ketemu di Jalan kumpulan sajak babarengan SM Ardan jeung Sobron Aidit, 1956.
 • Hurip Waras. (The Lights Sane)
 • Id Mimpi Masasilam kumpulan naon, dina taun 2000, geus ditarjamahkeun kana basa Jepang.
 • Babasan jeung Paribasa-Sunda. (The phrase and Saying-Love)
 • Id Manusa Sunda 1984.
 • Id Puisi Modern amérika sarikat, Sebuah Pengantar di 1988.
 • Ucang-ucang Anggé.
 • Id ieu Surat Cinta Enday Rasidin kumpulan sajak, 1960.
 • Id téh Di Tengah Kulawarga group ieu ogé lila-didaptarkeun, 1956.
 • Ensiklopédi Sunda. Kota: Maca Urang. 2000.
 • Id Pihak jadi kumpulan sajak, 1956.

Manéhna ogé nulis drama, carita rahayat, carita wayang, bacaan barudak, lulucon, jeung mémoar sarta nepikeun bunga rampai.

                                     
 • ciptana Ti antara pangarang - pangarang Balé Pustaka mah, numutkeun Ayip Rosidi Radén Méméd téh kasebut béntangna. Mantri Jero, roman nu ngalalakonkeun
 • Sanger, sarta sababaraha urang kolaborator basa Inggris nu parinuh ku sumanget. 31 Januari 1938 - Ayip Rosidi lahir di Jatiwangi, Kabupatén Majalengka.
 • Miharja basa Indonésia Si Kabayan: dan beberapa dongeng Sunda lainnya, Ayip Rosidi 1985, basa Indonésia Si Kabayan jadi Wartawan, Muhtar Ibnu Thalab 2005
 • kaca 114 Danadibrata, R.A.2006.Kamus Basa Sunda.Bandung: Kiblat Kaca 256 Rosidi Ayip spk. 2000 Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Budaya.Jakarta: Pustaka
 • numbas. Danadibrata, R.A.2006.Kamus Basa Sunda.Bandung: Kiblat Kaca 618 Rosidi Ayip spk. 2000 Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Budaya.Jakarta: Pustaka
 • RIZKI 1999 Hinda 20Rustanti 9293025 To 20PDF Bab.3.pdf. Diakses pada 2017 - 07 - 09 Rosidi Ayip spk. 2000 Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Budaya.Jakarta: Pustaka
 • Sunda di Kabupaten Lebak Jawa Barat. Bandung: CV. MANFADA UTAMA kaca 103 Rosidi Ayip spk. 2000 Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Budaya.Jakarta: Pustaka
 • beunang meuleum Caruluk buah kawung anyar ngala Nyadap tangkal kawung Ayip Rosidi spk. 2000 Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya. Pustaka Jaya
 • ieu téh alpukah Yayasan Kabudayaan Rancagé, nu diadegkeun ku budayawan Ayip Rosidi Érry Riyana Harjapamekas, Édi S. Ékajati, jeung sababaraha inohong lianna
 • Rangginang, Wajit, bungbuahan kayaning cau aya ogé anu nganteuran béas. Rosidi Ayip spk. 2000 Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Budaya.Jakarta: Pustaka
 • di TM. Taun 1976 manèhna ngayakeun pameran tunggal anu disponsoran ku Ayip Rosidi di Balai Budaya Jakarta. Taun 1977 ngayakeun pameran tunggal di TIM di
                                     
 • minangka sastrawan disajajarkeun jeung Muh Rustandi Kartakusuma sarta Ajip Rosidi Dina widang sastra, anjeunna kungsi nulis kumpulan bahasan, talaah, aprésiasi
 • Lirbaya 1930 Sajadah Pamijahan 1929 terjemahan Al - Fur qan juz III 1929 Rosidi Ajip, 1938 - Pustaka Jaya Firm 2000 Ensiklopedi Sunda : alam, manusia
 • nganggé basa Sunda nu namina Utusan Sunda. Taun 1965 anjeuna ngabantosan Ayip Rosidi nerbitkeun Mingguan Sunda. Taun 1972 dugika 1975 kapercanten janten pamingpin
 • LBSS. Sajak - sajak basa Sunda - na dibukukeun dina Dayeuh Matapoé 1993 Rosidi Ajip.dkk. 2000. Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, Budaya Termasuk Budaya
 • pokna mah. Burdansyah, Cécép. 2002. Anak Jadah. Bandung: Kiblat Buku Utama. Rosidi Ajip Éditor 2003. Apa Siapa Orang Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama
 • Mustappa sacara maneuh ngeusian rubrik Kaca Tilu dina Majalah Manglé. Ajip Rosidi dkk 2000 Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, Budaya Sunda Termasuk Budaya
 • ilubiung dina nyusun Ensiklopedi Kabudayaan Sunda nu dikokolakeun ku Ajip Rosidi Kungsi ogé digawé di penerbit Pustaka Rakyat nu dipingpin ku Sutan Takdir
 • Bahasa Sunda tarjamah karya J. Kats jeung R. Suriadiraja, 1986 Ajip Rosidi dkk, 2000, Ensiklopledi Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya Termasuk budaya
 • 2000. Ariawinangun, Darpan. 1998. Nu Harayang Dihargaan. Bandung: Rahmat Cijulang. Rosidi Ajip. 2003. Apa Siapa Orang Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama.
 • Manusia Menurut K. H. Hasan Mustapa. Tésis. Ayip Rosidi Énsiklopedi Sunda. Pustaka Jaya, Jakarta. Ayip Rosidi Haji Hasan Mustapa jeung Karya - karyana. Pustaka
 • hadiah Sastera Rancagé 1989 pikeun bukuna Jajaten Ninggang Papasten. id Rosidi ajip. Apa Siapa Orang Sunda.PT Kiblat. Bandung 2003.Ì id sastrawan sunda
                                     
 • Atheis Diistirahatkan di Canberra - Jakarta Post Diaksés ping 25 Juli 2011 Rosidi Ajip 2016 Apa Siapa Orang Sunda. Jakarta: Kiblat Buku Utama. p. 16.
 • 1998 Hadiah Sastra Rancagé ti Yayasan Rancagé nu dipupuhuan ku Ajip Rosidi keur kumpulan sajakna Kidang Kawisaya 2000 pinunjul ngarang carita pondok
 • ngaleungitkeun bulu hiang orok anu jadi ti mimit lahir. - - catetan - - Rosidi Ayip spk. 2000 Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Budaya.Jakarta: Pustaka
 • hayu urang motongan hayam, tapi kadé ulah sapotong - potongna lamun lain potongeunana Ayip Rosidi spk. 2000. Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Budaya.
 • Abdullah Mustappa Acép Zamzam Noor Achdiat Karta Mihardja Adang S Ayip Rosidi Ahmad Bakri Akub Sumarna Apip Mustapa Apung Supena Wiratmaja
 • Abdullah Mustappa Acép Zamzam Noor Achdiat Karta Mihardja Adang S Ayip Rosidi Ahmad Bakri Akub Sumarna Apip Mustapa Apung Supena Wiratmaja
 • Abdullah Mustappa Acép Zamzam Noor Achdiat Karta Mihardja Adang S Ayip Rosidi Ahmad Bakri Akub Sumarna Apip Mustapa Apung Supena Wiratmaja
 • Abdullah Mustappa Acép Zamzam Noor Achdiat Karta Mihardja Adang S Ayip Rosidi Ahmad Bakri Akub Sumarna Apip Mustapa Apung Supena Wiratmaja

Users also searched:

Rosidi, Ayip, Ayip Rosidi, ayip rosidi, hirup-hurip. ayip rosidi,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Rampeu Keur Jadi Impéla? Taya Bonus deposit.

Ajip Rosidi éta felony a, nunjukkeun yen lamunan ieu Trump dirina marentahkeun pangmayaran anu dilakukeun. Kaayaan ieu, ayeuna, ayeuna dibandingkeun. Dina Pertahanan Of Footballers Profesional Bonus kasino online. Pundits TV, wartawan olah raga, urut pamaén sareng malah peringkat pelatih tiasa sadaya asup dina Ajip Rosidi. Leres, sakapeung pamaén pantes dikritik tapi.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →